Ürünler
ÜrünlerBIOVERSAL GERİ

Katalog için tıklayınız

BIOVERSAL

Yangın her alanda en tehlikeli risk sınıfları arasında yer alır. Özellikle Endüstriyel ve Enerji Tesislerinde, Rafinerilerde, Akaryakıt Tesislerinde tehlikenin boyutu çok daha fazladır. BİOVERSAL Biyolojik Köpük  (Biversal Yangın Tüpü) her alanda  yangın riskine karşı, yangını söndürür, soğutur ve tekrar tutuşmasını engeller. Sonrasın da ise kullanıldığı yerde oluşan kirliliği, yağ ve yakıtı çevreye zarar vermeden temizleyerek su buharı ve karbondioksit olarak havaya karıştırır. Bioversal, uluslararası kabul görmüş çevre dostu bir yangın söndürücü olup, tamamen bitkisel maddelerden üretilmiştir. Dumanın zehirli etkisini azaltarak, özellikle kapalı alanlarda yangına daha kolay müdahale imkânı sağlar. Bioversal mucize söndürü, yanıcı maddenin hidro karbon zincirini kırarak yapısını değiştir. Tamamen organik, insan ve çevre dostu olan bu ürün kullanıldıktan sonra 2 ile 4 gün içinde tamamen doğaya karışmaktadır. 

Bioversal yangın söndürücüler, A ,B,C ve F tipi yangınlarda, mineral yağlar ve petrol türevlerinin temizliğinde efektif olarak kullanılmaktadır.

Uluslararası Belgeler/Testler

– DIN 14272-2 / UL- 162-7

– IMO

– EN 1568-3 / level 1A

– ICAO level C

– Hijyen Testi

– Dermatolojik Test

– Biyolojik Test

BIOVERSAL ÜRÜNLER:

BIOVERSAL QF

BIOVERSAL FW

BIOVERSAL HC

BIOVERSAL QF

BIOVERSAL QF çok yönlü ekolojik bir yapıya sahip, uluslararası kabul görmüş bir yangın söndürücüdür. A ,B,C ve F tipi yangınlarda, mineral yağlar ve petrol türevlerinin temizliğinde efektif olarak kullanılmaktadır.


Ayrıca yanan maddenin tekrar tutuşamaz hale gelmesini sağlamaktadır. BIOVERSAL QF kullanırken malzemeler üzerinde tahrip etkisi yapmaz ve deriye zararı yoktur.
BIOVERSAL QF yangınla ustaca yapılan mücadelede çevre koruyucu olup, geçerli olan dünya normlarına uymaktadır. İşi bilenler tarafından kullanılan BIOVERSAL QF bitkilerin, hayvanların ve mikroorganizmaların yaşam alanını korur, etrafa zarar verecek madde taşımadığı için su kalitesinin korunumunu da yapmış olur.


Suyun doğal dengesi ve biyolojik ayrıştırma ünitelerindeki denge BIOVERSAL QF kullanımından etkilenmez. BIOVERSAL ürünleri doğanın
yangınla mücadelede ve petrol kazalarında kendi kendini onarma ve temizleme sürecine katkıda bulunur. Bundan dolayı; yangınla mücadelede doğa için BIOVERSALQF tercih edilmeli ve kullanılmalıdır.
BIOVERSAL QF bilhassa çevreyi yangından korumada çevre dostu bir malzeme olup örneğin patlama ve yangın tehlikesinde ( çevre dostu köpük halısı ) ve kaynak çalışmalarında en emniyetli koruyucu malzemedir.

BIOVERSAL QF’in Özellikleri:


Yangınlarda soğutucu özellik

Yapı tasarımının stabilitesi

Dumana etkisi

Yanan madde üzerine etkisi

Çevreye duyarlılık

Dünya normlarına uygunluk

Doğal denge

Yangın ve petrol kazalarındaki işlevi

Denizde ve karada petrol türevlerinin temizliği

QF’in Kullanım Alanları:

Araç ve Lastik Yangınları

Yapı Yangınları,

Orman Yangınları,

Tünel Yangınları,

Endüstriyel Yangınlar,

Yakıt Yangınları.

 Maden yangınları

BIOVERSAL FW

Kalıcı olarak yağ ve yakıt parçalarını yok eder; zemin yüzey kayganlığını, yangın ve patlama tehlikesini minimuma indirir.

FW’NUN ÖZELLİKLERİ:

Dermatolojik Test

İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları Açısından Uygunluk

Biyolojik olarak Bozunabilme

Alman MPA/NRW Onayı

Biyolojik Çözünürlük (7 gün içersinde yüzde 98’den fazla)

Zeminin Yapısına Uygunluk

Yanma ve Patlama Tehlikesini Yok Etme

Yüzey Yağsızlaştırılırken Kayganlığın Önlenmesi

Doğa Dostu

BIOVERSAL HC

Bioversal HC’nin, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin yer aldığı Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) listesinde, İspanya ve İtalya’nın denizlerinde kullanıldığı dispersant olarak yayınlanmış ve kabul görmüştür.

BIOVERSAL HC yağ zerreciklerini kuşatıp, yağların kıyıya, kumsala, plaja, taşlara, kayalara, bitkilere ve hayvanlara işleyip yapışmasını engeller. Barajların kapak ve duvarlarındaki yağlanmalar ve kirler BIOVERSAL HC ile rahatlıkla temizlenir. BIOVERSAL HC pH-nötr olduğu için dermatolojik olarak zararlı olmayan bir üründür.
BIOVERSAL HC suların temizlenmesi için uygulandığında ürün yağ-su karışımının yüzeyde kalmasını sağlar. BIOVERSAL HC içerdiği Bioaktivatörler sayesinde yağ ve petrol artıklarını biyolojik olarak ayrıştırmakta ve bunun neticesinde de H2O ve CO2 açığa çıkmaktadır. Böylece bu tür atıkların tehlikeli olma özelliklerini de ortadan kaldırmaktadır.
Günümüzde kullanılan temizleyicilerin sularda kullanılması sakıncalı iken, BIOVERSAL HC çevre dostu bir ürün olarak bilir kişilerce kullanılmaküzere geliştirilmiş yeni nesil bir üründür.
BOVERSAL HC çok iyi bir şekilde biyolojik ayrışıma uğramakta; bitkilere, hayvanlara, çevreye zarar vermemekte ve doğal çevre şartlarının korunmasını sağlamaktadır. Bioversal HC, EMSA ( European Maritime Safety Agency )’ e üye veAkdeniz’ in en uzun kıyılarına sahip olan İtalya ve İspanya’ da kullanılmaktadır.

- Yağ partiküllerini stabil bir şekilde kapsüle eder.
– BIOVERSAL HC – yağ – su bileşimi suyun yüzeyinde kalır, dibe çökmez.
– Yakıtın biyolojik ayrışmasını etkili bir şekilde hızlandırır.
– Doğal çevresel koşulların yeniden oluşmasını sağlar.
– Dermatolojik olarak sakıncasızdır.
– Uluslararası kabul gören testler ve bilirkişi raporlarıyla etkinliği kanıtlanmıştır.

HC'NİN ÖZELLİKLERİ

Avrupa Birliği Sağlık ve Güvenlik Standartlarına Uygunluk

OECD 301’e göre yüksek Biyolojik Ayrışma

Sudaki Çözünürlük

Almanya’daki Hygine Institut’ten Onay

Biyolojik Ayrışım

Petrol Biyodegradasyonu (CO2 ve H2O)

Ekosistemin Sürekliliğini Sağlama

Yakıt Zerreciklerini Kuşatma; Yakıtın Kıyılara, Bitki ve Hayvanlara Yapışmasını Engelleme

Doğal Dengenin Yeniden Kurulması