Ürünler
Inert Gazlı Söndürme SistemleriKarbondioksit (CO2) Gazlı Söndürme GERİ

Gazlı sabit yangın söndürme sistemlerinde kullanılan en eski ve en yaygın söndürme sistemi karbondioksit (CO2) gazıdır. Atmosferde bulunan karbondioksit (CO2), renksiz, kokusuz ve iletken olmayan, alanı veya hacmi korumak için hızlıca ve etkili bir şekilde yayılabilen bir gazdır. Yoğunluğu, havanın yoğunluğunun bir buçuk katı kadardır.

VdS-Almanya onaylı CO2 sistemleri yüksek basınçlı sistemler olup insanların bulunmadığı mahallerde kullanılabilir. Lokal uygulamalarda kullanıma en uygun gazdır ve özellikle kimyasalların bulunduğu mahallerde en etkin çözüm olarak kullanılmaktadır. Yeniden dolumu lokal gaz dolum firmalarından yapılabilir. Seçici vanalı sistemlere uygundur. Tek bir tüp gurubuyla birden fazla mahal korunabilir.

CO2 sistemlerimizde yer alan bileşenler VdS ve VNIIPO sertifikalıdır. Tüm silindirler PED ve TPED direktiflerine uygun CE belgeli ve π işaretlidir.

Gazlı Söndürme Sistemleri Kullanım Alanları:

 • Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) odalarında
 • Bilgisayar, sunucu (Server), kontrol odalarında
 • Türbinlerde (Hes, Termik Santral, Rüzgâr Türbinlerinde)
 • Trafolarda
 • Elektrik dağıtım pano odalarında
 • Jeneratör, kompresör, havalandırma ünitelerinde,
 • Kablo Galerilerinde
 • Doğalgaz dağıtım istasyonlarında
 • Yüzer ve sabit platformlarda
 • Gemilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Bilgi işlem odaları ve merkezleri
 • Ana kumanda ve kontrol merkezleri
 • Otomasyon merkezleri
 • Sanat galerileri, arşiv ve müzelerde ve müzeler
 • Kütüphaneler
 • Laboratuvar ve araştırma - geliştirme merkezleri
 • Telefon santralleri
 • Tıbbi malzeme depoları

Özellikleri:

- Ozon ile dost.

- Dolum maliyeti ekonomiktir.

- Yüksek söndürme kapasitesine sahiptir.

- Lokal veya hacimsel söndürme sistemleri için uygulanabilir

- Elektriksel iletkenliği yoktur.

- Boşalım sonrası artık bırakmaz temizlik gerektirmez.

Ürün KoduAçıklama
4-20-02-0000044 lt/3 kg CO2
4-20-02-0000057 lt/5 kg CO2
4-20-02-00000113.5 lt/10kg CO2
4-20-02-00000240 lt/30 kg CO2
4-20-02-00000366.7 lt/45 kg CO2