Ürünler
Yangın Kapıları GERİ

Günümüzde en tehlikeli risk sınıflarından biri yangınlardır. Yangınlarda bina mukavemeti, insan tahliye akışı ve yangının dağıldığı alanların kontrol altında tutulması hayati önem taşımaktadır.

Yangının kontrol altına alınması ya da yangına müdahale edilene kadar belirli bir noktada tutulması için, yangın kapıları kullanılmalıdır. Yangın kapıları, yangın anında, mahall ile güvenli alanlar arasında barikat oluşturan, yangın türlerine göre özel üretilen, yüksek ısıya dayanıklı olan kapılardır. Can ve mal güvenliğini sağlaması açısından hayati önem taşıyan yangın kapıları en önemli pasif yangın korunum sistemidir.