Kalite
GERİ
Müşteri Memnuniyeti Anketi
Firma Adı *:
İlgili Kişi *:
GSM:
E-posta:
A YANGIN ile ne kadar zamandır çalışmaktasınız?:
Bize Nasıl Ulaştınız?:
Devam Eden Ticari İlişkiler:
Ürün Satışı ve Satış-Satış Sonrası Hizmetler:
İlgili kişilere Ulaşım Kolaylığı:
Size Gösterilen Saygı ve Nezaket:
Ürün ve Hizmetler Konusunda Yeterli Bilgilendirme:
Hizmetin Gerçekleştirilme Süresi:
Teknik Personelin Mesleki Bilgi ve Beceri Paylaşımı:
Sorunlarınıza Zamanında, Uygun Çözümlerin Sunulması:
Tarafsızlık ve Gizlilik İlkelerine Riayet:
Ürün Ambalaj Kalitesi:
Ürün Çeşitliliği:
Hizmetin Gerçekleştirilme Süresi:
Ürün Kalitesi:
Genel Olarak A Yangın’dan Memnuniyetiniz?:
Servis - Bakım Hizmetleri:
Yapılan çalışmalar ile ilgili beklentiye sahip olan üçüncü tarafların (örneğin: müşteriler, sigorta kuruluşları, diğer organizasyonlar vb.) ihtiyaçları ve isteklerini ne derece karşıladı?:
Geri dönüş süreci, talep edilen süre ve tarihler ile ne kadar uyumluydu?:
Arıza veya eksikliğin tespiti ve giderilmesi konusunda beklentiye sahip olan yöneticilerin ihtiyaçları, isteklerini ne derece karşıladı?:
Müşterinin uymakla yükümlü oldukları yönetmelik ve standartların şartlarına uygun olarak yapıldı mı?:
Uygulama öncesi işletmede, kazaları veya çevre kirliliğini engellemek için yeterli faaliyetler yapıldı mı?:
İşletmenin çalışma talimatlarına uygun olarak çalışıldı mı?:
Süpervizörlük Hizmetleri:
İhtiyaç ve istekleri ne derece karşıladı?:
Hizmetler talep ettiğiniz süre ile ne kadar uyumlu?:
İşletmede kazaları veya çevre kirliliğini engellemek için yeterli faaliyetler yapıldı mı?:
İşletmenin çalışma talimatlarına uygunluk derecesi nasıldı?:
Önerileriniz: